Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 6. 1976)


Úloha č. 24

Marián Jurkovský, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (9–9)Kontrolná notácia: b. Kh1, Dh4, Vc1, Sc6, Se1, Ja2, Jg3, Pb4, f2 (9), č. Kd3, Sd4, Sf5, Jc7, Pa5, b6, f3, g4, g6 (9). Úloha má dve zvodnosti.


Riešenie problému č. 19: Zdanlivé hry: 1...Kc4-d5 2.c3-c4 mat, 1...d6-d5 2.c4:d5 mat. Tieto maty v skutočnom riešení po rovnakých krokoch čierneho sa menia. Vlastné riešenie: 1.Dc1-f4 a čierny je v nevýhode kroku 1...Kc4-d5 2.Df4-f7 mat, 1...d6-d5 2.Df4-c7 mat, 1...Kc4:c3 2.Df4-c1 mat, 1...e4-e3 2.Df4:d4 mat, 1...d4-d3 2.Df4:e4 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 6. kole

J. Kovalič (Sp. Nová Ves), L. Matoňák (Poprad), J. Ondrečko (Sp. Nová Ves) a V. Pipta (Trebišov) po 17 bodov. Č. Bára (Jackov), J. Fabiny (Bindt), Milan Jurkovský (Spišské Podhradie), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), J. Krištofóry (Iliašovce), P. Pagač (Spišské Podhradie) a P. Pekarčík (Sp. Nová Ves) po 16 bodov. I. Čechová (Sp. Nová Ves), J. Fábry (Poprad), D. Harčarová (Levoča), A. Hajduczký (Slivník), J. Frický (Bardejov), F. Paluška (Michalovce), A. Priščák (Bardejov), F. Hadušovský (Hrabušice) a A. Štalmach (Bardejov) po 14 bodov. J. Filo (Slovenská Ľupča), J. Fedor (Jaklovce) a S. Kovaľský (Gelnica) po 13 bodov. K. Fečová (Rožňava) a K. Kováčik (Solivar) po 12 bodov. M. Ďuriška (Revúca) a J. Krempaský (Krompachy) po 9 bodov. T. Horváth (Valaliky) 8 bodov. F. Tvaružek (Svit) a Ing. E. Figulová (Košice) po 7 bodov. A. Kočárdy (Moldava nad Bodvou) a L. Hromjak (Prakovce) po 6 bodov. Š. Burkuš (Košice) a M. Holodňák (Poprad) po 5 bodov. M. Labudová (Levoča) a R. Valuška (Lastomír) po 4 body. J. Ivanoc (Milhostov) 2 body.


Odkazy redakcie

Milan Jurkovský, Sp. Podhradie: Vo Vašej opravenej dvojťažke (Ka1, Kf6) jednak sú dva čierne bielopoľné strelce, čo je určitou chybou a okrem toho po 1...Sd3-b5 je úloha neriešiteľná.

M. Križovenský, Vranov nad Topľou: Za úlohu č. 16 sme Vám body priznali, ale po 1.Ve4+ J:e4+ je úloha neriešiteľná.


Vzad <<  >> Vpred