Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(2. 4. 1967)


Úloha č. 12

Arkadij Jaroslavcev

Šachmaty v SSSR 1951

Mat 2. ťahom (9–8)Kontrolná notácia: b. Kb3, De8, Va4, Vc2, Sb6, Sd3, Jc8, Jd8, Pe5 (9), č. Kd5, Ve1, Sa1, Sg8, Ja6, Jd1, Pd7, h6 (8).


Riešenie problému č. 10: 1.Jf7-g5+ Kf3-f4 2.g6-g7 Jh8-g6 3.Ka4-b3 Kf4:g5 4.Kb3-a2 a čierny je v nevýhode ťahu. Musí postupne odovzdať obidvoch svojich voľných pešiakov a potom ťahať buď kráľom, alebo jazdcom. Na každý ťah jazdcom príde: 5.Jg8-f6 ľub. 6.g7-g8D a vyhráva. 4...Kg5-f5 5.Jg8-h6+ ľub. 6.g7-g8D a vyhráva. 4...Kg5-h5 5.Jg8-f6+ a vyhráva. 4...Kg5-g4 5.Jg8-f6+ (h6+) a vyhráva. 4...Kg5-f4 5.Jg8-f6 Jg6-e7 jediné 6.Jf6-d5+ J:J 7.g7-g8D a vyhraje. 4...Kg5-h4 5.Jg8-f6 Jg6-e7 jediné 6.Jh6-f5+ a vyhráva. Súťažiacim, ktorí naznačili aspoň začiatočný postup bieleho, priznávame po 1 bode.


Stav súťaže po 10. kole

B. Klescht (Košice), S. Vokál (Prešov) a M. Zagora (Košice) po 20 bodov. J. Čurlík (Hanušovce), M. Kižik (Košice) a P. Leško (Košice) po 16 bodov. I. Pukluš (Veľké Ozorovce), L. Zvada (Biele Vody) a A. Zlacký (Svit) po 14 bodov. A. Heinrich st. (Jasov) 13 bodov. J. Fábry (Medzev), T. Horváth (Valaliky) a J. Mušuka (Humenné) po 10 bodov. Marek Murajda (Drienov), Matúš Murajda (Drienov) a J. Murajdová (Drienov) po 9 bodov. M. Bukovinský (Poprad) a Ing. J. Karel (Praha) po 7 bodov. D. Pavlík (Poprad) a M. Vokálová (Prešov) po 5 bodov. O. Palinský (Michalovce) 3 body. Š. Kušnír (Košice), V. Rajnec (Košice) a Dr. A. Novotný (Prešov) po 2 body.

Dnešnou úlohou sa začína nová kvartálna súťaž.


Odkaz redakcie

Dr. A. Novotný (Prešov): Riešenie úlohy č. 8, ktoré ste poslali, je nesprávne, preto vám nemôžeme za túto úlohu priznať žiadne body. Po 1.f2-f4+ Sc6 2.Kf7 Sc6:a8 a mat nie je možný.


Vzad <<  >> Vpred