Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(24. 9. 1991)


Problém č. 746

Peter Gvozdják

Pochvalná zmienka

Feenschach 1987

Samomat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kd2 Dh5 Vf6 Sg5 Sh3 Jb8 Jd5 Pa7 (8), č. Kd8 Df1 Va2 Vf2 Sb2 Se2 Jd1 Jd3 Pb3 f4 f5 f7 g2 (13), biely začne a donúti čierneho, aby dal mat najneskôr druhým ťahom. Všestranný Peter Gvozdják z Bratislavy sa venuje predovšetkým moderným zámenám funkcie ťahov, ale neostáva pri priamych matových dvojťažkách. Zaujímavé a veľmi originálne sú jeho transformácie tém do patových úloh, pomocných matov, ale aj – samomatov. Ako sa dá uskutočniť dnes už veľmi známa Kissova téma vo dvojťahovom samomate, ukazuje dnešný diagram: Zvodnosť 1.V:f5+ vedie k dvom variantom 1...Kc8 2.V:f7+ Sg4 mat, 1...Ke8 2.Dh8+ S:h8 mat (vyvrátenie 1...f6!), ale v riešení sa poradie ťahov bieleho cyklicky zamení: 1.V:f7+ Kc8 2.Dh8+ S:h8 mat, 1...Ke8 2.V:f5+ S:h5 mat. Môžu sa síce nájsť kritici šachujúcich prvých ťahov, ale motivácia súvisiaca s vytváraním batérií a chytaním, resp. púšťaním polí b7 a f7 je nesporne duchaplná. Problém získal vyznamenanie v turnaji samomatov bez obmedzenie počtu ťahov.

Historicky najstarší druh "exoproblémov" má v Česko-Slovensku silné korene, siahajúce do polovice 19. storočia (A. Pongrácz) a pokračujúce v 20. rokoch veľmi silnou skupinou českých skladateľov (L. Knotek, I. Mikan, F. J. Prokop, F. Richter a ďalší). Zo súčasných autorov sa nikto na samomaty nešpecializuje, ale občasné úspechy sa predsa dostavujú.


Vzad <<  >> Vpred