Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(10. 9. 1991)


Problém č. 744

Peter Gvozdják

Zvláštna cena

Die Schwalbe 1986/II

Mat 2. ťahom, zeropozícia

a) Va3 na f8 b) Sa2 na g8Kontrolná notácia: b. Kg1 Dh8 Va3 Sa1 Sa2 Jb1 Jh3 Pb7 c2 c7 f2 g3 g4 (13), č. Ke4 Sf1 Jb3 Jf7 Pb4 e2 g5 g6 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom, ale až po a) premiestnení Va3 na f8 a b) premiestnení Sa2 na g8. Zeropozícia (u nás tiež nulová pozícia) vlastne zakrýva premiestňovanie dvoch kameňov, ale v niektorých prípadoch (ako je dnešný) má svoje estetické odôvodnenie. – Riešenie a) je 1.c8D hrozí 2.Dc6 mat, 1...Kd5, Ja5(Jd4), Kf3, Jd8 (Je5) 2.Dd4, Jd2, J:g5, De5 mat, kdežto v b) po rovnakom úvodníku 1.c8D aj hrozbe 2.Dc6 mat vychádzajú maty cyklicky posunuté: 1...Kd5, Ja5(Jd4), Kf3, Jd8(Je5) 2.De5, Dd4, Jd2, J:g5 mat. Teda Lačného téma (cyklická zámena matov) v štyroch variantoch. Dobrý riešiteľ si pritom uvedomí aj motivačný mechanizmus zámeny: striedanie väzby jazdcov po Kd5 aj Kf3 a striedanie otvárania línií k poliam d5 a f3 po ťahoch čiernych jazdcov, pričom sa využíva aj zrušenie krytia polí d2,d4, resp. e5,g5. Zaujímavý objav v téme, ktorú spracoval ako prvý Ľ. Lačný r. 1955.

Najúspešnejším česko-slovenským šachovým skladateľom posledných 2–3 rokov je nesporne Peter Gvozdják z Bratislavy. Venuje sa rozmanitým žánrom kompozičného šachu, predsa však prevažujú ortodoxné dvojťažky a samomaty. Pekný úspech dosiahol v nedávno rozhodnutom turnaji známeho časopisu Die Schwalbe, a to za dvojťažku v zriedkavej "zeropozícii".


Vzad <<  >> Vpred