Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 2. 1. 1991)


Problém č. 733

Herbert Grasemann

I. cena

Deutsche Schachztg. 1962

Mat 16. ťahomKontrolná notácia: b. Kf7 Ve3 Sc1 Sf1 Pd4 g2 h5 (7), č. Kb3 Va3 Sc3 Ja1 Pa2 a4 b4 c2 d5 d6 h6 (11), biely začne a dá mat najneskôr šestnástym ťahom. Hlavný plán je jednoduchý: 1.Ke6? 2.K:d5 3.Sc4 mat, viazne však na pat. Túto myšlienku môže biely uskutočniť prevodom veže na h3 s jej nasledujúcim zaclonením na kritickom poli g3, ale realizácia je rafinovaná (1.Vh3? nejde opäť pre pat): 1.Vd3 Kc4 2.Vd2+ Kb3 3.Vf2! Se1 4.Vf3+ Sc3 5.Sd3! (1.Sd3? nešlo pre 1...Sd2!, preto v 1. prípravnom pláne musel biely dostať svoju vežu na biele pole) 5...Se1 6.Se2+ Sc3 (cieľom druhého prípravného plánu bolo uvoľnenie f1 pre "prelet" veže) 7.Vd3 Kc4 8.Vd1+ Sc3 9.Vh1! Se1 10.Vh3+ Sc3 (veža sa dostala obchvatom (čiže tzv. perikritickým manévrom) z e3 na h3, takže môže nasledovať posledný prípravný plán) 11.g3 Se1 12.g4+ Sc3 13.g5 h:g5 (nebezpečenstvo patu je zažehnané) 14.Ke6 g4 15.K:d5 g:h3 16.Sc4 mat (čo bol hlavný plán). Treba len dodať, že úloha predsa len nevyhovuje téme zápasu, lebo sa nekončí modelovým matom...

Tému mnohoťažiek (s ľubovoľným počtom ťahov) v zápase Lotyšsko – Slovensko určili naši súperi: Hlavný plán ihneď nevychádza. Obchvatným manévrom sa biela figúra dostane za kritické pole, čo využije biely ťahom iného kameňa na kritické pole. Potom (ihneď, alebo po nejakom manévri) už hlavný plán vyjde. Žiadúci je modelový mat. – Ako oficiálny príklad poslal lotyšský kapitán Imants Dulbergs iba nie dosť jasnú schému, my sme ale našli krásnu 16–ťažku známeho berlínskeho majstra.


Vzad <<  >> Vpred