Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(19. 6. 1990)


Problém č. 707

Peter Gvozdják

1. čestné uznanie

Probleemblad 1988

Samomat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kc4 Dg7 Vc7 Vh5 Sh3 Jb3 Jh6 Pc5 d3 d4 d7 (11), č. Ke6 Da6 Vf4 Vg4 Se1 Sg8 Jb5 Jg5 Pa5 c6 h7 (11), biely začne a prinúti čierneho dať mat najneskôr druhým ťahom. Riešenie: Po šachu bielemu kráľovi v základnom postavení 1...V:d4+ má biely pripravené pokračovanie 2.Jb:d4+ s vynúteným 2..J:d4+ mat. No úvodník 1.Jf5 situáciu zmení: hrozí 2.Df6+ K:f6 mat a po 1...V:d4+ nasleduje nové 2.Jf:d4+ J:d4 mat (lebo Vg4 sa musí opäť dostať do väzby). Ale aj ďalšie varianty sú zaujímavé: 1...K:f5+ 2.Df7+ S:f7 mat, 1...V:f5 2.De7+ K:e7 mat (v priebehu kombinácie sa využilo blokovanie poľa f5 pre kráľa), 1...Je4 2.d5+ c:d5 mat (odviazanie pešiaka d4), 1...Jf7 2.De5+ J:e5 mat (naopak s využitím väzby tohto pešiaka). Samozrejme, že ťahy ako 1...Jb5~+ nemožno pokladať za plnohodnotné obrany, lebo znamenajú samomat už prvým ťahom (preto je v definícii použité slovo najneskôr). Celkove je to pekný strategický samomat s výborným úvodníkom a jednou zámenou druhého ťahu bieleho.

Kým predchádzajúce dva problémy (705 a 706) získali vyznamenania v súťaži "ostatných exoproblémov", dnešný konkuroval medzi samomatmi a reflexnými matmi. Samomatom sa u nás v posledných rokoch intenzívne venuje Peter Gvozdják a nie div, že si odniesol cenný úspech aj v holandskom turnaji.


Vzad <<  >> Vpred