Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 8. 5. 1990)


Problém č. 701

Peter Gvozdják

III. cena

Die Schwalbe 1986

Samomat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kc1 Dd3 Sd8 Sh5 Jc6 Jh8 Pb2 c3 d2 f4 g5 (11), č. Ke6 Va1 Sb1 Pa2 b3 c7 d7 (7), biely začne a prinúti čierneho dať mat druhým ťahom. Do autorovej intencie patria najprv zvodnosti: 1.c4? s hrozbou 2.Dg6+ S:g6 mat vedie k cieľu po obranách 1...d:c6 2.c5! tempo, 1...d6 2.Dh3+, ale nevychádza po 1...d5!, obdobne 1.Se7? hrozí 2.De4+ S:e4 mat, 1...d:c6 2.Sc5!, 1...d5 2.Dh3+, 1...d6!. Skutočným riešením je 1.Se8 tempo, 1...d:c6 2.S:c6 Sb1~ mat, 1...d6 2.De4+ S:e4 mat, 1...d5 2.Dg6+ S:g6 mat. Pointou sú hrozbové paradoxy (obrany 1...d5, d6 raz znemožnia, druhý raz umožnia pokračovania 2.Dg6+, De4+), ale veľmi dôležitú zložku obsahu tvorí aj zámena obrán s pokračovaním 2.Dh3+ a šikovne vyriešená trojfázová zámena druhého ťahu bieleho po 1...d:c6.

Západonemecká Die Schwalbe (lastovička) patrí nesporne medzi 3–4 najlepšie kompozičné časopisy na svete. Vychádza šesťkrát do roka a v jednom, obyčajne 40–stranovom čísle prináša množstvo originálov a reprodukcií, odborné články a rozličné informácie včítane okolo 130 diagramov. Pravda, nemôžu chýbať pravidelné skladateľské súťaže, zahrnujúce všetky odvetvia kompozičného šachu. V nedávno rozhodnutej súťaži samomatov spred troch rokov získal pekný úspech náš autor.


Vzad <<  >> Vpred