Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(13. 2. 1990)


Problém č. 689

Peter Gvozdják

3. čestné uznanie

Goumondy 40, 1986

Mat 2. ťahom

a) diagram b) otočiť okolo a1–h8Kontrolná notácia: a) b. Kb4 Dh8 Vg7 Je3 (4), č. Ke5 Pf3 f6 (3), pozícia b) vznikne otočením diagramovej pozície okolo osi a1–h8, t. j. b. Kd2 Dh8 Vg7 Jc5 – Ke5 Pc6 f6; v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom: a) 1.Ve7+ 1...Kd4, Kd6, Kf4 2.Dd8, D:f6, Dh4 mat, b) 1.Vg5+ a po rovnakých obranách nasledujú maty v poradí 2.Dh4, Dd8, D:f6. Pozície sú vlastne identické, ale iným "pomenovaním" polí v dôsledku otočenia pozície sa vytvára dojem cyklickosti. Existujú teoretici, ktorí neuznávajú hodnotu tohto druhu zámen hier, ale na druhej strane treba rozhodne oceniť dôvtip pri hľadaní pozícií, ktoré túto vlastnosť majú. Záujemcom o hlbšie pochopenie námetu odporúčame nakresliť si obe pozície vedľa seba a urobiť vzájomnú analýzu. Pointa spočíva v správnom výbere obrán čierneho a matov na línii symetrie (Kd4 – D:f6) a mimo nej (Kd6, Kf4 – Dd8, Dh4): nesmie sa dopustiť mat na línii symetrie (D:f6) po obrane na línii symetrie (Kd4)...

Už je to dobre vyše 20 rokov, čo Ján Valuška objavil, ale najmä rozpracoval nový mechanizmus cyklických zámen hier, ktorému sa neskôr dostalo prívlastku "optický". Podľa súčasnej terminológie možno rovnocenne používať názvy "optická Lačného téma" alebo "Valuškova téma"; o čo konkrétne ide, ukáže náš dnešný príklad z úspešnej tvorby Petra Gvozdjáka.


Vzad <<  >> Vpred