Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(14. 11. 1989)


Problém č. 676

Peter Gvozdják

1. zvláštne uznanie

Memoriál Hartonga C 1. 2. 1988

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh2 Da2 Vh3 Se3 Sf3 Jd6 Jf5 Pb4 c2 f4 (10), č. Kc3 Da5 Vc7 Pa4 e4 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom – úloha má tematickú zvodnosť 1.S:e4? s hrozbou 2.Da3 mat, ktorú vyvracia obrana 1...Dd5!, ale sú tu predovšetkým dva varianty 1...K:b4, D:b4 2.Db2, Sc1 mat (a navyše 1...a3 2.Db3 mat). V skutočnom riešení sa situácia vo viacerých zmysloch obráti: úvodník je 1.Sc1 (teda ten ťah, ktorý bol vo zvodnosti matom), hrozí 2.Db2 mat (čo vychádzalo vo zvodnosti po 1...K:b4), po obrane 1...K:b4 ide 2.Da3 mat (čo vo zvodnosti hrozilo) a po 1...D:b4 2.S:e4 mat (čo bol vo zvodnosti prvý ťah). Navyše je taktiež 1...a3 2.Db3 mat. Dvojťažka teda obsahuje recipročnú zámenu hrozby a matu po rovnakej obrane (čomu sa hovorí Le Grandova téma) a recipročnú zámenu prvého ťahu a matu po tej istej obrane...

Či chceme, alebo nechceme, v našej rubrike sa bude často vyskytovať meno Petra Gvozdjáka, čo súvisí "jednoducho" s tým, že tento bratislavský šachový skladateľ sa každý mesiac zjavuje na listinách vyznamenaní rozličných zahraničných súťaží. Dnes si všimneme jeho dvojťažku, ktorou získal zvláštne uznanie na turnaji vypísanom na počesť nedávno zomretého vynikajúceho holandského skladateľa Jana Hartonga.


Vzad <<  >> Vpred