Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(17. 10. 1989)


Problém č. 672

Peter Gvozdják

II. cena

Probleemblad 1986

(1072, 3.–4. 1986)

Samomat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Ke1 Vb7 Ve2 Sf1 Sh8 Jf3 Jf6 Pa5 b3 c3 d2 g6 (12), č. Kc5 Va1 Vg1 Sb1 Sh2 Pa2 b4 c6 e6 f7 g2 g3 (12), biely začne a donúti čierneho, aby mu dal mat najneskôr tretím ťahom): 1.c4 hrozí 2.g7! s ďalším 3.Je4+ S:e4 mat (biely pešiak zaclonil Sh8 k poľu a1), 1...f:g6 2.Vg7 a 3.Je4+ S:e4 mat (funkciu pešiaka prevzala veža), 1...Kd6 2.Jd4! a rovnako 3.Je4+ S:e4 mat (strelca prerušuje jazdec, ktorý však zároveň musí napadnúť c6 a nesmie prerušiť Sh8 k d4), 1...g:f1S 2.Ve5+ a 3.Je4+ (cloní veža, ktorá teraz mohla opustiť e2), 1...g:f1J 2.d4+ a 3.Je4+ (to isté pešiak d2). Vcelku obsahuje samomat päť variantov (vrátane hrozby) s predbežným zaclonením línie h8–a1 (predbežným preto, že sa ukáže až po odchode bieleho jazdca f6).

Nedávny absolvent Fakulty architektúry SVŠT, dnes zamestnanec Slovenskej filmovej tvorby v Bratislave Peter Gvozdják má len 23 rokov (nar. 16. 11. 1965 v Bratislave), ale už patrí medzi najúspešnejších československých šachových skladateľov. Tvorí dvojťažky, pomocné maty a samomaty – a najmä v tých posledných má u nás osobitné postavenie, dokázané viacerými vynikajúcimi turnajovými úspechmi. Ešte ako 20–ročný zložil trojťahový samomat na tému 3. svetovej súťaže, aby ním nedávno získal druhú cenu vo veľmi silne obsadenej súťaži holandského kompozičného dvojmesačníka.


Vzad <<  >> Vpred