Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 8. 8. 1989)


Problém č. 662

Ľudovít Lehen a Peter Gvozdják

1. miesto

Saratov – Bratislava C 30. 9. 1988

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Vf5–Sd3Kontrolná notácia: b. Kh1 Sg7 Sh7 Ja2 Je4 Pc2 Vh2 (7), č. Kb1 Da6 Vd8 Vf5 Sd3 Se1 Jf1 (7), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, pozícia b) vznikne po vzájomnom premiestnení Vf5 a Sd3.

Tému oddelenia dvojťahových pomocných matov v zápase Saratov – Bratislava navrhla naša strana: dvojník vznikne vzájomným premiestnením tých čiernych kameňov, ktoré hrajú v riešení pôvodnej pozície. Riešenie a) 1.Va5 Jd6 2.Sb5 c4 mat – teda čierne figúry sa museli "odpratať" z matovej línie h7–b1, pričom Sb5 zaclonil Va5 a biely svojimi ťahmi zaclonil tri čierne figúry. V pozícii b) to ide analogicky: 1.Sc8 c4 2.V3d7 Jd6 mat: Vd7 zaclonila strelca c8 a rovnaké ťahy bieleho, ale v obrátenom poradí odstránili z hry Da6 po dvoch líniách a Vd7. Práve analógia dvoch rovnocenných riešení sa v pomocných matoch osobitne cení.

Je už 135 rokov, odvtedy, čo nemecký šachista Max Lange "objavil" pomocný mat. Zdanlivá neprirodzenosť kombinácie (začína čierny a s jeho pomocou biely dá mat určeným počtom ťahov, t. j. "súperi" proti sebe nebojujú) viedla najmä v minulosti (aj nie veľmi dávnej) k hanlivým výrokom o tomto žánri kompozičného šachu, ale čas ukázal, že odporcovia sa mýlili. Dnes je pomocný mat veľmi populárny, a možno povedať, úplne rovnocenný priamym matovým úlohám, čo dokumentuje aj dnešný problém.


Vzad <<  >> Vpred