Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(18. 5. 1982)


Problém č. 352

J. Gázonyi

428 Čs. šach 10.–11.1932

Biely vyhráKontrolná notácia: biely Kb3 Sb5 Se5 (3 kamene), čierny Ke3 Ja8 Pc3 (3 kamene), biely začne a aj po najlepšej obrane čierneho vynúti výhru. Začiatok s pekným prvým ťahom čierneho je tento: 1.Sb8 Jb6! 2.Sa7 Kd2 3.S:b6 c2. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 344 vyhrávajú: Vladimír Hlaváček z Uherského Hradišťa, Pavol Latinák z Banskej Bystrice a Vladimír Petrovič zo Starej Turej.

Riešenie problému č. 349 (Rátz): 1.g5 S:g5 2.Vg3 e1D 3.Vg1 D:g1 pat. Veľmi jednoduchá skladba s klasickým modelovým patom.

Veľkou záhadou pre historikov slovenského kompozičného šachu je Július Gazoň. V rokoch 1930–1934 publikoval niekoľko veľmi dobrých štúdií ako Prešovčan pod menom Gázonyi, roku 1941 však už žil v Humennom, začal sa venovať aj samomatom, meno si poslovenčil a "otituloval". Nič iné o ňom nevieme, preto by sme boli povďační za akékoľvek informácie, ktoré by mohli priviesť na stopu nesporne najlepšieho slovenského skladateľa štúdii a samomatov v tridsiatych a štyridsiatych rokoch. (Teoreticky je možné, že išlo o dve osoby, pokladáme to však za veľmi málo pravdepodobné.)


Vzad <<  >> Vpred