Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(23. 3. 1982)


Problém č. 344

Ján Valuška

Minimat 6.1970

Mat 2. ťahom, pozri textKontrolná notácia: a) (diagram) b. Kb5 Vg4 Vg6 Sa3 Jc5 (5), č. Ke5 (1), b) Sa3 premiestiť na a4, c)... na a6, d)... na a7, e)... na h7, f)... na h3 – vo všetkých šiestich pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 336 vyhrávajú: Marián Čech z Trnavy, Ján Ficek zo Žiliny a Ľudovít Kordoš z Ružomberka.

Riešenie problému č. 341 (Havel): 1.Dc6 hrozí 2.e3+ Kd3 3.Jf4 mat, 1...Se5 2.Jh4 Se5~ 3.Jf3 mat, 1...Sh6 2.Jg3 a 3.Jf5 mat. Okrem modelových matov a stopercentnej konštrukcie je zaujímavá aj škodlivá motivácia: po 1...Se5 blokovanie poľa (hoci len prechodné) a po 1...Sh6 predbežné zrušenie napadnutia poľa c3 (ukáže sa po 2...Ke3 3.Dc3 mat).

Špecializácia ma miniatúrky bola v minulosti dosť obľúbená, preto nie div, že dnes už v tomto žánri takmer nemožno pracovať klasickým spôsobom. Na niektoré možnosti "inovácie" poukázal aj náš Ján Valuška. Jeho dvojťažku na dnešnom diagrame možno nazvať 6x6, čiže šestorčatá so šiestimi kameňmi. Je to skutočne obdivuhodná skladba; či už z konštrukčnej stránky, či prekladaním jedného kameňa, či nakoniec, ale nie na poslednom mieste, obsahom...


Vzad <<  >> Vpred