Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 9. 3. 1982)


Problém č. 342

Ján Valuška

1. čestné uznanie

Čik 1970

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kc1 Df8 Vf1 Vh3 Se2 Je8 Pc3 e5 f3 f5 (10), č. Kf4 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 339 (Salai sr.): a) 1.Da3 tempo 1...Vd4~ 2.D:c5 mat, predĺžené obrany 1...V:c4, V:d3, Ve4 2.d:c4, D:d3, d:e4 mat, b) 1.Kh3 tempo 1...Vd4~ 2.D:e5 mat a rovnaké predĺžené obrany s rovnakými matmi, ale obranné motívy predĺžených obrán (proti sekundárnej hrozbe) sa cyklicky zamenili! Prototyp treba vysoko hodnotiť, i keď forma dvojníka s predkladaním dvoch kameňov sa pokladá za menejcennú.

Majster športu Ján Valuška (nar. 21. 9. 1947 vo Zvolene, stavebný technik) uverejnil dosiaľ už vyše 300 problémov a v turnajoch získal vyše 120 vyznamenaní, z toho 65 cien a z nich 24 prvých. Ale aj tvorivými úspechmi patrí medzi absolútnu špičku československých šachových skladateľov. Osobitne "rád" má rekordy, čoho dôkazom je aj dnešná nenápadná 11-kameňovka. Kto chce odhaliť celého jej ducha, nesmie si nevšimnúť štyri zvodnosti: 1.Kd1, Dd6, Db4+, Vh4+? Vyjde z toho neobyčajne široký sortiment zámen variantov.


Vzad <<  >> Vpred