Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(11. 8. 1981)


Problém č. 317

Lev Lošinskij a Pavel Neunyvako

Šachmaty v SSSR 1938

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Kd8 Df8 Vb1 Ve7 (4), č. Ka2 Sg5 Ph4 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 314 (Lošinskij): 1.De5 hrozí (a vychádza aj po 1...Kf1, Kg1) 2.D:e2+ Kg1 (Kh1, K:h2) 3.D:g2 mat, 1...e1J 2.De3+ Kf1 3.Se2 mat, 1...g1J 2.Dg3+ Kf1 3.Sg2 mat (1...e1D 2.Dg3+ 3.D:g2 mat). Dva krásne modelové maty s blokovaním poľa po premenách pešiakov na jazdca sú "povinne" (doplnené ďalším modelovým (ale nepekným) matom na g2.

Je známe, že Lošinskij nebol veľkým prívržencom českej školy, hoci mnoho ráz dokázal, že vie vynikajúco pracovať v jej intenciách. To isté možno povedať o jeho vzťahu k škole novonemeckej, zdôrazňujúcej tzv. logické kombinácie. Aj v jej štýle zložil viacero krásnych diel a taktiež sa mu podarila jedna miniatúrka, pravda, v spoluautorstve s ďalším sovietskym skladateľom. Je takmer zrejmé, že v úvodníku bude ťahať biela veža po línii b, otázka je však, kam. Ide o tzv. výberovú logickú kombináciu s vedúcim plánom nedovoliť kráľovi odchod zo stĺpca a a po šachu dámou matovať na niektorom z polí tohto stĺpca. Ktorý z riešiteľov vystihne ideu?


Vzad <<  >> Vpred