Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 4. 12. 1979)


Problém č. 242

H. Gruber

SZ–Rekorde 1. 12. 1978

Sériovoťahový reflexný

pat 7. ťahomKontrolná notácia: b. Kc5 De5 Ph7 (3), č. Kg6 (1), biely vykoná bezprostredne za sebou 7 ťahov tak, aby mu čierny mohol dať jednoťahový pat, sám sa však možnosti patu musí vyhnúť. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 239 (Copping): 1.Se8 hrozí 2.D:e6+ f:e6 3.Sh5 mat, 1...Jc6~ 2.Dc2 V:e4+ 3.D:e4 mat (tento variant nie je z hľadiska svetovej súťaže tematický), 1...Jb4! 2.Dc1!, 1...Jd4 2.Dc3, 1...Je5 2.Dc5 – s hrozbami, po ktorých niet účinných obrán. V prvých dvoch predĺžených obranách ide o predbežné zaclonenie veže (po línii e4–a4), v tretej o priame (e6–e4). Skutočne výborná strategická trojťažka.

"Sériovoťahové" oddelenie (pozri problém č. 237) nachádza našich skladateľov málo pripravených, ale v problémovom svete je tento žáner už dlhé roky veľmi populárny. Pre dnešnú rubriku sme vybrali druhú možnosť, ktorú téma poskytuje: reflexný pat: Pat dáva čierny bielemu, ale biely si musí dať veľký pozor, aby ho nemusel dať sám. Preto nemôže začať 1.Dd5?, ani 1.Df4? (2.h8D pat!), ani 1.Kd6? 2.Ke7 h8D pat! Strategický cieľ je však jasný: dostať svojho kráľa na h8 a potom obetovať dámu na f7. – Treba len podotknúť, že problém nespĺňa druhú tematickú podmienku, pretože v riešení neobsahuje premenu pešiaka.


Vzad <<  >> Vpred