Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(23. 10. 1979)


Problém č. 236

Krasimir Gandev

Bulletin SK FIDE 1979

Pomocný mat 2. ťahom

circešach, 2 riešeniaKontrolná notácia: b. Kd6 Vc2 Vg5 Jb4 Pb6 d2 e3 f2 g2 (9), č. Ke2 Va1 Vh1 Sa6 Sh8 Pb7 (6), pomocný mat 2. ťahom, 2 riešenia, circešach. Druhé riešenie podľa uvedených pravidiel pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 233 (Schulz): Pokusy 1.Da2? hrozí 2.Dd5 mat, 1...Se4! (2.Jc4+ Kd5!), 1.Dg8? hrozí 2.Dd5 mat, 1...D:f3! (2.Jf7+ Kd5!), riešenie 1.Sc6 s tou istou hrozbou, tentoraz však uvedené maty vychádzajú. Zacloňovanie bielej dámy bielym jazdcom po "perikritických" pokusoch dámy.

Predposledná téma II. svetovej súťaže, ktorú navrhli aj rozhodujú Bulhari (Venelin Alaikov) má krátke znenie: Circešachový pomocný mat druhým ťahom s batériovým matom vo forme dvoch alebo viac riešení alebo dvojníkov. Circešach je veľmi zaujímavé odvetvie exošachu, ktoré navrhli francúzski šachoví skladatelia r. 1968, a má tieto pravidlá: Každý braný kameň sa postaví na svoje základné pole, pešiak na tom istom stĺpci, kde bol braný, jazdec, strelec a veža, na pole tej istej farby ako pole brania. Ak je základné pole obsadené, braný kameň sa odstráni zo šachovnice. Brať sa nesmie, keby príslušné premiestenie braného kameňa znamenalo šach vlastnému kráľovi. V príklade na dnešnom diagrame je prvé riešenie takéto: 1.Va1–a5 Vg5–e5 2.V:e5 (a zároveň b. Ve5–a1) d4 mat; nejde 2.d3? pre 2...S:d3 (a Pd3–d2). Aké bude druhé riešenie? Sme zvedaví na názory riešiteľov!


Vzad <<  >> Vpred