Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(12. 9. 1978)


Problém č. 187

Konstantin Gavrilov

Revista Romana de Sah 1931

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh5 De1 Sd5 Pg2 (4 kamene), čierny Kh2 Pe2 h4 (3 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za správne riešenie problémov č. 179 a 180 vyhrávajú: Miroslav Havran z Přerova, Karol Kováčik z Prešova a Jozef Šimonovič z Dubnice nad Váhom.

Riešenie problému č. 184 (Siers): 1.Sb8 hrozí 2.Jg6+ Kd7 3.Je5 mat, 1...Jc6 2.Je6+ Kd7 3.Jc5 mat. Typické odskoky v hrozbe aj variante po jedinej obrane.

Constantin Gavrilov (1864–1943) sa narodil na Kryme, ale ako 22–ročný sa presťahoval do vtedajšej Besarábie, takže sa niekedy vyskytuje aj v rumunských štatistikách. Skladbou sa začal zaoberať až roku 1896 a za 47 rokov tvorby uverejnil vyše 1000 problémov, prevažne dvojťažiek. Na svoju dobu bol autorom skutočne moderným – medzi iným, asi ako prvý na svete, uskutočnil r. 1907 (!) zámenu obrany (na šach bielemu kráľovi). Vynikol aj ako autor radu článkov o teórii a estetike kompozičného šachu. Z tvorby tohto zaujímavého skladateľa uverejňujeme vtipnú miniatúrku s dvoma pointami – ktoré to sú?


Vzad <<  >> Vpred