Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(27. 6. 1978)


Problém č. 178

Pieter ten Cate

De Maasbode 1926

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh1 Dh4 Se6 Jg8 (4), č. Kg6 Sf8 Ph2 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenia problémov č. 171 a 172 vyhrávajú: Imrich Bandžuch zo Spišských Vlachov, František Briš z Oravskej Lesnej, Ľubomír Červený z Dubnice nad Váhom, Anton Jaroš z Ružomberka a Rudolf Lokaj z Hanigoviec, okr. Prešov.

Riešenie problému č. 175 (Schett): 1.Da6 tempo 1...b:a4, b:a3, K:a3 2.Dd3, D:b5, Jc5 mat. Je možné, že s použitím tejto schémy dala by sa "vyrobiť" aj nejaká zámena hier.

Stála komisia FIDE pre kompozičný šach – to je názov medzinárodnej organizácie šachových skladateľov a riešiteľov, ktorá združuje v súčasnosti 21 štátov. Založená bola r. 1956 a koncom augusta t. r. sa zíde na svoje jubilejné dvadsiate zasadanie v anglickom Canterbury. Nestorom komisie, ktorý sa zúčastnil na všetkých doterajších zasadaniach s výnimkou prvého, je holandský delegát Pieter Ten Cate (nar. 28. júla 1902). Ako autor okolo 800 skladieb vynikol najmä vo dvojťažkách, v posledných 20 rokoch sa však viac venoval pomocným matom a priamym matovým "minimálkam". Do nášho seriálu "miniatúrok" (viete, aký je rozdiel medzi týmito dvoma pojmami v kompozičnom šachu?) vybrali sme z jeho tvorby sympatickú "núdzovku" (čiže skladbu, v ktorej sú matové pokračovania pripravené na každý ťah čierneho).


Vzad <<  >> Vpred