Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(26. 2. 1974)


Problém č. 49

Herbert W. Grant

III. cena

The Problemist 1966

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg6 Db5 Vf2 Vf3 Sh7 Jc6 Jd1 Pd2 d5 g2 g7 (11 kameňov), čierny Ke4 Dh4 Va3 Vd7 Sa2 Sd8 Jh1 Pc4 c7 d3 d6 f4 g5 h6 (14 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Hviezdoslavovo nám. 11, 801 00 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knižné ceny za riešenie problému č. 42 vyhrávajú: Ivan Jarolín z Bratislavy a Vladimír Michalko z Lovčíc.

Knižné ceny za riešenie problému č. 43 vyhrávajú: Štefan Franta z Bratislavy, Karol Pihár z Ružomberka a Dominik Šimora z Rišňoviec.

Riešenie problému č. 46 (Lošinskij): 1.Sb3 tempo 1...Vg7, Sg7, Vb7, Sb7, f6, Sf6, f5 2.De5, D:f7, Vc6, Ve7, De4, Dg4, Dd6 mat. Úvodník je tzv. čistým tempovým ťahom – celý variantový obsah by sa totiž uskutočnil aj vtedy, keby biely nemusel začínať.

Hoci dnešná dvojťažka nepatrí medzi nejaké svetové diela, predsa je udivujúca jej krištáľová čistota. Pravda, o rekordných problémoch takéto hodnotenie možno vysloviť len zriedka. Ak chce niekto uskutočniť určitú myšlienku v maximálnom možnom počte variantov, obyčajne musí zľaviť na formálnych požiadavkách. 25-kameňové dvojťažky pôsobia zväčša ako priveľmi prehustené a dávajú podnet na kritické hlasy o "rekordománii". Ale v súčasnosti platný rekord na prerušovanie čiernych línií ani nevyzerá tak zle. Čo by ste povedali, koľko variantov s prerušením podarilo sa v ňom skonštruovať?


Vzad <<  >> Vpred