Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(10. 4. 1973)


Problém č. 20

Alexandr P. Guľajev

II. cena

Šachmaty 1929/II

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kd4 Dc2 Va8 Ja5 (4 kamene), čierny Ka1 Vh7 Sa2 Ja6 Pb7 d5 e3 g7 h5 (9 kameňov). Biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Hviezdoslavovo nám. 11, 801 00 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 14 (Hlinka) z 27. februára t. r.: Zvodnostné hry sme uviedli pri uverejnení problému – správny úvodník je 1.Ke3 hrozí 2.Jd3 mat a hlavné varianty sú "tie isté" ako po zvodníku: 1...c4 2.J:c4 mat, 1...d4+ 2.c:d4 mat. Čo je však pre námet úlohy podstatné, obranné motívy sú práve opačné: po 1...c4 napadnutie hrozbového poľa a po 1...d4+ šach bielemu kráľovi. Ide teda o recipročnú zámenu obranných motívov, typickú tému slovenskej školy. – Knižné odmeny vyhrávajú: Milan Šeliga zo Svitu, Vojtech Pócsik z Veľkého Cetína, okr. Nitra, Ladislav Kramár z Letanoviec, okr. Spišská Nová Ves.

Už 65 rokov dožíva sa tohto roku známy sovietsky šachový skladateľ Alexandr Pavlovič Guľajev, doktor technických vied a povolaním profesor metalurgie, autor mnohých vedeckých prác a vysokoškolskej učebnice, zároveň však veľmi dobrý priateľ mnohých našich skladateľov, pretože jeho najväčšou šachovou láskou je česká úlohová škola. Hoci je veľmi všestranným skladateľom a pracuje v oblasti strategických dvojťažiek a trojťažiek, v štúdiách aj v iných odvetviach kompozičného šachu, predsa najbližšie sú mu modelové maty.

Pri riešeniach problémov č. 7 a 12 spýtali sa nás viacerí čitatelia na definíciu tohto pojmu. Ide o mat, v ktorom všetky polia okolo čierneho kráľa sú kryté len raz (buď blokované čiernym kameňom, buď napadnuté jedným bielym kameňom), pričom všetky biele kamene s výnimkou kráľa a pešiakov musia sa aktívne zúčastňovať na vytvorení matovej siete. V našom dnešnom probléme vychádzajú modelové maty v hrozbe a vo variantoch po 1...Sb1, 1...Sb3 a po ťahu pešiaka b7, pričom sú zaujímavo osviežené strategickou témou poloväzby.


Vzad <<  >> Vpred