ČESKOSLOVENSKÝ ŠPORT


21.1.1961 - 19.2.1966 (od 21.1.1961 do 4.3.1961 viedol Bedrich Formánek, od 11.3.1961 do 30.6.1962 a od 1.1.1965 do 19.2.1966 Juraj Brabec a od 1.7.1962 do 31.12.1964 Jozef Krúteľ).


R. 1963 usporiadal Čs. šport skladateľskú súťaž.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1961 49 31 18 14 13  .   .   .  1 2 50
1962 48 16 32 20 10 8  .   .  2  .  48
1963 41 12 29 23 20 2  .   .  1  .  44
1965 18 18  .   .   .   .   .   .   .   .  21
1966 4 4  .   .   .   .   .   .   .   .  4
Spolu 160 81 79 57 43 10  .   .  4 2 167

1 počet uverejnených skladieb
2 z toho reprodukcií
3 originálov
4 originálov od slovenských autorov
5 z toho dvojťažiek
6 trojťažiek
7 mnohoťažiek
8 štúdií
9 iných problémov
10 prvotín od slovenských autorov
11 celkový počet rubrík