Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Max Ujtelky a Bedrich Formánek

( 3. 7. 1965)


V júni sa hralo v Hamburgu III. majstrovstvo Európy 10–členných mužstiev, ktoré sa skončilo očakávaným víťazstvom sovietskych reprezentantov. Konečné poradie bolo: SSSR 66 b., Juhoslávia a Maďarsko po 57, NSR 45, Rumunsko 41.5, Holandsko 33.5. Sovietske mužstvo hralo v zostave Petrosian, Botvinnik, Korčnoj, Smyslov, Bronštajn, Štejn, Tajmanov, Averbach, Krogius, Boleslavskij, náhradníci Lejn a Lutikov. Napriek tomu, že nehrali napr. Spasskij, Geller, Tal, Keres bolo víťazstvo sovietskeho mužstva presvedčivé. Prekvapením bola prehra bývalého majstra sveta Botvinnika v troch partiách, a to proti Gligoričovi, Szabóovi a Schmidovi.

Mužstvo ČSSR, ktoré na predchádzajúcich dvoch majstrovstvách Európy obsadilo tretie, resp. štvrté miesto, tentoraz nehralo v predbežných skupinách a tak najmä naši mladi nádejní reprezentanti boli ukrátení o možnosť zmerať si sily s najlepšími šachistami Európy. Prinášame najkratšiu partiu súťaže, v ktorej mladý maďarský olympionik prekvapil súpera peknou obetnou kombináciou.


Nimcovičova indická obrana

Biely: Forintos (Maďarsko) – Čierny: Averbach (SSSR)

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 (Dnes menej obvyklé pokračovanie, častejšie sa hráva 4.e3.) 4...c5 5.d:c5 S:c5 6.Sf4 Jc6 7.Jf3 0-0 8.e3 d5 9.a3 Da5 (Tento výpad dámou sa v ďalšom priebehu ukáže ako pochybený.) 10.Vd1 Je4 11.c:d5 J:c3 12.b:c3 e:d5 13.V:d5 Je7 (Obdobná pozícia vznikla v partii Portisch – Berger, medzipásmový turnaj Amsterdam 1964, v ktorej čierny pokračoval Jd8 a rýchle prehral. Zlepšenie Je7 sa ale neosvedčí.) 14.Jg5 g6 15.Vd2 b6 16.Sc4! Sa6 17.S:f7+!! V:f7 18.Db3 Jd5 (Na 18...Vaf8 bolo by nasledovalo 19.Vd8!) 19.V:d5 a čierny sa vzdal.


Výsledok veľkej šachovej súťaže pri príležitosti III. CS

Na tejto súťaži, ktorej podmienky sme uverejnili 17. apríla t. r., sa zúčastnil rekordný počet 1467 riešiteľov, z ktorých 1331 správne rozriešilo obidva problémy:

a) Chéron: Zdanlivé hry 1...f6, f5 2.De4, Dd6 mat, 1.Sf3 tempo 1...f6, f5 2.Dd5, Sd5 mat.

b) Vašta: 1.Ka2 hrozí 2.Sa1 a 3.e4 mat, 1...Jf7 2.Je8 Ke6 3.Jc7 mat, 1...e5 2.e4+ K:d4 3.Jf5 mat.

Podrobnejší výsledok súťaže, aj s menami 105 výhercov, je uverejnený v 6. čísle časopisu Československý šach, ktoré ešte dostať v stánkoch PNS.Problém č. 378 – originál

Ondrej Jančík, Bratislava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (13+5)Kontrolná notácia: b. Kb2, Da2, Vc4, Ve6, Sa6, Sd8, Jb7, Jh3, Pa5, e5, e7, f3, f5 (13), č. Kd5, Vd6, Jb5, Jd7, Pc5 (5), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenie tohto problému, ktorým otvárame novú štvrťročnú riešiteľskú súťaž, pošlite do 13 dní na adresu redakcie. Podmienky súťaže uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred