Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 8. 7. 1961)


Problém č. 98 – originál

László Apró, Miskolc, Maďarsko

Mat 2. ťahom (11+6)Kontrolná notácia: b. Kg1, Dc1, Va4, Va5, Sh7, Jd2, Jh3, Pd4, g2, g3, h2 (11), č. Kg4, Ve7, Sc5, Sd3, Jg6, Pe6 (6), biely začne a dá mat 2. ťahom. Je jedným zo základných pravidiel dvojťažiek, že na šach bielemu kráľovi pred úvodníkom musí byť pripravený mat. V č. 98 skutočne ide 1...S:d4+ 2.Jf2 mat. Aký však bude úvodník? Riešenie pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 91 (Bóga) z 10. júna: 1.f3 hrozí 2.De4 mat, 1...Sf4 2.De6 mat, 1...d5 2.Sb8 mat, 1...f5 2.Dd4 mat. Vo všetkých troch variantoch blokovanie poľa. "I keď je to autorova prvá skladba, je veľmi ľahká" (J. Manek).

Riešenie problému č. 92 (Bobek) z 10. júna: 1.De8 tempo 1...K:d5, K:f5, e:d5, e:f5, Jf~, J:d5, S~ 2.Da8, Dg6, Jd6, J:f6, J:f6, Jd6, Jd6 mat. "Naozaj pekná úloha." (P. Jankovič). "Veľmi pekný problém, nenápadný úvodník" (J. Kulík). "Zaujímavé väzby pri matovaní" (J. Stachovič). Viacerí riešitelia pokladali túto úlohu za neriešiteľnú.


Okružná súťaž čs. rubrík

Tak sa nazýva súťaž v skladaní šachových problémov, ktorú vypísala šachová sekcia ÚV ČSTV a na ktorej sa zúčastňujú aj originálne problémy uverejnené v našej rubrike.

Voláme našich čitateľov k účasti na tejto súťaži. Obzvlášť privítame úlohy a štúdie začínajúcich autorov – osobitné ceny v súťaži dostanú najlepšie problémy československých autorov, ktorých prvotiny boli uverejnené r. 1961!


Vzad <<  >> Vpred