Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(16. 4. 1960)


Problém č. 41 – originál

Talip Ch. Amirov

Nachodka, SSSR

Mat 2. ťahom (6+3)Kontrolná notácia: b. Kc2, Dd7, Sc6, Sh2, Jg1, Pd5 (6), č. Kd4, Pc5, e4 (3), biely začne a dá mat 2. ťahom. Úloha sovietskeho autora, ktorého meno sa stále častejšie objavuje na zahraničných turnajoch. Nezabudnite si všimnúť zvodnosť 1.Sa8?. Riešenie pošlite do 13 dní.


Zo šachovej terminológie

Problémový šach. Odvetvie šachu zahrnujúce skladanie a riešenie problémov.

Problém = skladba. Umele vytvorené postavenie, umelecky spracúvajúce šachovú ideu, spojené s výzvou na riešenie; patria sem ortodoxné a rozprávkové problémy.

Riešenie. 1. Činnosť smerujúca k splneniu výzvu. 2. Sled ťahov, ktorým sa splňuje výzva problému.

Výzva. Text udávajúci cieľ, ktorý má dosiahnuť riešiteľ problému.

Riešiteľ, nesprávne lúštiteľ. Šachista zaoberajúci sa riešením problémov.

Skladateľ = autor = problémista. Šachista zaoberajúci sa skladaním problémov.

Ortodoxný problém. Súhrnný názov pre štúdie a úlohy.

Štúdia. Skladba spojená s výzvou na výhru alebo na remízu; obyčajne má koncovkový charakter; ak nie je inak uvedená, začína biely a splňuje výzvu.

Úloha. Skladba spojená s výzvou na matovanie kráľa v stanovenom počte ťahov; ak nie je inak uvedené, začína biely a splňuje výzvu.


Vzad <<  >> Vpred