Bedrich Formánek: Predohrou k rubrike kompozičného šachu v bratislavskom denníku SME boli články 22.12.1998 a 7.1.1999, ale pravidelná rubrika sa začala až 4.9.1999. Odvtedy, až na nepatrné výnimky, vychádza každú sobotu. V prvých vyše desiatich rokoch uverejňovala rozličné zaujímavosti z kompozičného šachu, napríklad krátke životopisy významných domácich aj zahraničných skladateľov, rozbory typických tém, ukážky z exošachu, recenzie kníh a časopisov, správy o svetových kongresoch, majstrovstvách sveta či Slovenska, témy a výsledky svetových súťaží, ojedinele aj originálne skladby a pod. Obsah každej rubriky bol takmer vždy ilustrovaný jednou skladbou, ktorej riešenie bolo uverejnené v nasledujúcom týždni. Takýto dizajn mala rubrika až do 22.5.2010 (č.547). Od 5.6.2010 prešla podľa želania redakcie na „núdzový režim“ a uverejňuje (až na výnimky) jednu miniatúrnu dvojťažku s riešením a úsporným komentárom v ďalšom týždni. K miernemu zväčšeniu plošného rozsahu rubriky došlo od 13.4.2019 (č.991).


Rubriku z prvej etapy (do r. 2010) odporúčame aj začínajúcim šachovým riešiteľom a skladateľom ako vhodný študijný materiál na získanie pomerne širokého prehľadu o podstate kompozičného šachu a pestrom dianí v oblasti tohto veľmi príťažlivého šachového odvetvia. Druhú etapu možno pokladať za užitočnú na pravidelné precvičovanie riešiteľských schopností šachistov všetkých kategórií – až do vysokého veku...