Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(15.7.2022)


Skladba č. 1155Søren Jensen

Uppsala Nya Tidning 1970

Mat 2. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Kh2 Dd1 Jg2 Jg4 Ph4 (5), č. Kh5 Pf5 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Ktoré zo štyroch matov sú modelové? Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1154 (Godbout): Zdanlivá hra 1...a2 2.Db2 mat, riešenie 1.Ve1! hrozí 2.D:b1 mat (čo vychádza aj po 1...Ka2) 1...a2/Sa2 2.Dc3 mat, 1...Sh7 2.D:a3 mat. Zámena jedného matu po výbornom úvodníku (ktorý poskytuje čiernemu kráľovi únikové pole) a v riešení tri, resp. štyri modelové maty, z toho dva s využitím väzby Jb1. "Drobnosť", ale naozaj dokonalá... (ff)


Vzad <<  >> Vpred