Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(8.2.2020)


Skladba č. 1034Robert Lincoln

III.-IV. cena e. a.

Medzinárodný deň šachu 2017

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kf7 Dg1 Vh3 Sd3 (4), č. Kh5 Vh4 Pg5 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu sú aj zvodnosti 1.Kg7?, 1.Kf6?, 1.Dg3? a 1.V:h4+?. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1033 (Tkačenko): Zdanlivá hra 1...Jc4 2.Dc6 mat, zvodnosti 1.V:a3? hrozí 2.Dc6 mat, 1...Se4 2.D:e4 mat, 1...Kb7!, 1.Vb2? hrozí 2.Vb8 mat, 1...Jb5!, riešenie 1.Db3 hrozí 2.Db8 mat, 1...Jb5 2.Dd5 mat, 1...K:a7 2.V:a3 mat. Nie zložitý, ale pomerne zaujímavý obsah. Škoda, že "zvodnosť" 1.Da5? Ja3~ 2.Dd5 mat, 1...Kb7 2.a8D mat má viacero vyvrátení, čo experti nemajú radi... (ff)


Vzad <<  >> Vpred