Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(25.1.2020)


Skladba č. 1032Robert Lincoln

V. cena

Medzinárodný deň šachu 2017

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kd3 De6 Se1 Sf1 (4), č. Ka4 Pb3 b6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu je aj zdanlivá hra 1...Kb5 2.Dc4 mat a zvodnosti 1.Dd6? a 1.De5?. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1031 (Lincoln): Zvodnosť 1.Jd3? tempo 1...Kc4 2.V:c5 mat, 1...Ke4 2.De5 mat, 1...Ke6(Kd6) 2.De5 nat,1...c4 2.De5 mat, 1...g4!, riešenie 1.Jg4! tempo 1...Kc4 2.Je3 mat a ostatné varianty ako vo zvodnosti. Zámena jedného matu, ale opakované varianty, navyše s rovnakým matom, pôsobia jednotvárne a spochybňujú udelenie ceny v turnaji. (ff)


Vzad <<  >> Vpred