Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(25.3.2017)


Skladba č. 888Robert Lincoln

3.-4. čestné uznanie

Problemist Ukrajiny C 30.5.2016

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kc8 Dg7 Vd5 Pb5 (4), č. Ka8 Vb1 Pc7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu je aj zvodnosť 1.Df6?. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 887 (Kravcov): 1.Jh3 tempo 1...K:h1 2.f4 mat, 1...Kg3(Kg4) 2.Dg4 mat. Dobrý úvodník, ale v podstate iba dva varianty. Autor mohol obsah skladby významne skvalitniť presunutím Jf2 na g5, čím by vzniklo druhé riešenie 1.De2+ so zámenou dvoch matov 1...K:h1 2.Df1 mat, 1...Kg3 2.D:h2 mat!. (ff)


Vzad <<  >> Vpred