Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(4.2.2017)


Skladba č. 881Robert Lincoln

6.-9. pochvalná zmienka

Problemist Ukrajiny C 30.5.2016

Mat 2. ťahom (3–4)Kontrolná notácia: b. Kf7 Dc3 Je4 (3), č. Kh7 Ve2 Pf6 h6 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 880 (Hernitz): 1.g7 hrozí 2.g:h8D mat, 1...K:g7 2.Vg6 mat, 1...S:g7 2.Sf7 mat. Autor si zrejme nevšimol, že dvojťažku možno zlepšiť premiestnením Pg6 na g7 a Vh6 na g6. Potom úvodník 1.Vg6-h6! dáva kráľovi voľné pole a po obrane kráľom je návrat veže. Navyše vzniká zvodnosť 1.Vg5(-g1)? s hrozbou 2.Sf7 mat a vyvrátením 1...S:g7!, čo predstavuje hrozbový paradox! (ff)


Vzad <<  >> Vpred