Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(30.6.2012)


Skladba č. 651J. Janovič

Šachmaty 1954

Mat 2. ťahom (3–4)Kontrolná notácia: b. Kc8 Dg5 Vf5 (3), č. Kd6 Pb7 c7 e7 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 650 (Guľajev): 1.Se6 g4 (hrozí) 2.D:g4 mat, 1...Kh5, Kg3, h5, Se2(Sh3) 2.D:h7, Df2, Df2, Dh3 mat. Štyri modelové maty.

Skladba č. 558 (Scheel), ako objavil náš čitateľ Karol Mlynka z Bratislavy, má okrem uvedeného riešenia aj zvodnosť 1.Vh3? hrozí 2.Sf2 a 0-0-0 mat, 1...Dg3+, Dg4, Dg5 2.D:g3, D:g4, D:g5 mat, 1...D:g6! so zámenou troch matov. (ff)


Vzad <<  >> Vpred