Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(14.8.2004)


Skladba č. 250Michal Dragoun

I. cena

Šachová skladba a

Šachové umění 1994

Pomocný mat 2. ťahom,

2 riešenia (6–14)Zaujímavými akciami v kompozičnom šachu bývajú medzinárodné zápasy. Ako to bolo a bude s nedávno vypísaným zápasom Kyjev – Bratislava? Najprv sa predstavitelia oboch strán dohodli na štyroch tematických oddeleniach, pričom každá strana určila dve témy. Súťažiť budú po tri skladby z každého družstva, ale len po dve najlepšie sa dostanú do výsledku. V každom oddelení sú dvaja rozhodcovia, po jednom z každej strany, a celkový výsledok sa vytvorí ako priemer výsledkov oboch rozhodcov. Štyri skladby v každom oddelení získajú body v poradí 5-3-2-1, takže za predpokladu plnej účasti bude súčet bodov 44 a najvyšší možný výsledok 32:12. Hlavným usporiadateľom je M. Dragoun z Prahy, ktorému pošlú kapitáni družstiev súťažiace skladby 1. marca 2005. Aby bol čas na výber našich skladieb, slovenskí autori pošlú svoje výtvory nášmu kapitánovi do 1. februára 2005 (výnimočne môžu túto lehotu prekročiť). Potom nasleduje fáza rozhodovania, ktorá bude trvať niekoľko týždňov, možno aj mesiacov. Isté je, že definitívny výsledok bude známy v roku 2005. Ešte treba upozorniť, že napriek názvu sa môžu na zápase zúčastniť skladatelia z celého Slovenska.

Kontrolná notácia: b. Ka7 Da5 Ve1 Sd1 Sh8 Pf5 (6), č. Ke5 Dg2 Vb6 Vg7 Sc5 Sg8 Je3 Je4 Pa4 b4 b7 d3 f4 h7 (14), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 249 (Valuška – mat druhým ťahom): a) 1.Vd3 hrozí 2.Dd4 mat, 1...V:f5, V:d5 2.Df4, Ve3 mat, b) 1.Vf3 hrozí 2.Df4 mat, 1...V:f5, V:d5 2.Ve3, Dd4 mat. Hrozbová cyklická zámena troch matov (Šedejov cyklus) v tzv. optickej forme (nesymetrické varianty v symetrických postaveniach), ktorej objaviteľom bol práve Valuška. (ff)


Vzad <<  >> Vpred