Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(10.8.2002)


Skladba č. 149Živko Janevski

I. cena

StrateGems 1999

Pomocný mat 3. ťahom (6–10)

b) Pd3 na d4


Šiestym skončeným oddelením prvých majstrovstiev sveta v kompozičnom šachu jednotlivcov (1998-2000) sú pomocné maty. Spomedzi rekordného počtu 79 skladateľov z 21 štátov sa majstrom sveta stal známy macedónsky veľmajster Živko Janevski, ktorý dosiahol 44 bodov. Na ďalších miestach s tesným odstupom boli V. Gurov (Rusko) 43 a F. Abdurahmanović (Bosna a Hercegovina) 42,5. Ďalej nasledovali: 4. M. Parrinello (Taliansko) 37,5, 5. M. Prcic (USA) 36,5, 6. V. Sizonenko (Ukrajina) 36 atď. Z našich autorov sa zúčastnili iba dvaja: na 28. mieste skončil T. Hernádi (Komárno) 27 a na 48. J. Lörinc (Dubnica nad Váhom) 20. Na diagrame prinášame výborný dvojníkový pomocný mat nového majstra sveta.

Sympatický 8-stranový dvojmesačník UMENIE 64 sa špecializuje na uverejňovanie originálov a na usporadúvanie medzinárodných skladateľských súťaží "Martin-Žilina". Zatiaľ posledné, 24. číslo s júnovým dátumom prinieslo 20 originálnych skladieb od 18 autorov z 11 štátov, ale celých 5 strán zabral veľmi zaujímavý výsledok turnaja exoskladieb za roky 2000-2001, z ktorého nás upútali najmä vynikajúce prvé dve ceny ex aequo, obe s použitím exofigúr: za dvojťažku (dvojica Aschwanden+Gvozdják) a za trojťahový samomat (Salai jr.). Záujemcovia o časopis môžu napísať na adresu Ladislav Salai sr., Bellova 8, 036 01 Martin.

Kontrolná notácia: a) b. Kb5 Vb4 Sc1 Jb2 Jb3 Pc5 (6), č. Kf4 Jc4 Jd2 Pc2 d3 d5 e2 e3 e4 e5 (10), b) pešiaka d3 premiestniť na d4, v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 148 (Havel – mat tretím ťahom): 1.Dc2 tempo, 1...Ke5 2.Dh2+ Ke4 3.Jf2 mat (2...Kf6 3.D:d6 mat), 1...Sg2 2.V:d6+ Ke5 3.Jf7 mat (2...Kf,e3 3.Dd3 mat), 1...J:h3 2.De2+ Kf4 3.De3 mat (1...d5 2.Dc3! Je2 3.Ve3 mat, 1...g5 2.Vd2+ Ke5 3.Df5 mat). Veľmi pekné echové maty v prvých dvoch variantoch (tzv. farebné, lebo matovaný kráľ stojí na poliach rozličnej farby) a obligátny tretí modelový mat po 1...J:h3. Ale aj dva vedľajšie varianty, prekvapujúce tempo a ekonómia materiálu svedčia o vynikajúcich konštrukčných schopnostiach autora. (ff)


Vzad <<  >> Vpred