Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(13.1.2001)


Skladba č. 70Thomas R. Dawson

Fairy Chess Review 1956

Mat 3. ťahom (6–3)

Cvrček Ch5!Quo vadis, kompozičný šach? Začiatok tretieho tisícročia je iste vhodnou príležitosťou na úvahy o ďalšom vývoji tohto odvetvia, ktoré nie je založené na analýze základného postavenia partie, ale na slobodnej invencii autorov. Kým niektoré žánre sú už za svojím zenitom, alebo na konci s dychom (najmä dvojťažky s modelovými matmi, ale čiastočne česká škola všeobecne), iné majú svoj vývoj pred sebou, alebo dokonca len vznikajú. Najväčšou výhodou kompozičného šachu sú možnosti vymýšľať a zavádzať nové figúry, šachovnice, žánre a pravidlá. Nie všetko nové sa ujme, ale čo ostane, má svoju silu. A tak sa občas aj v našej rubrike pozrieme na úspešné experimentovanie v duchu umeleckej modemy.

Dnes to bude cvrček, v súčasnosti najpopulárnejšia exofigúra, ktorú vymyslel už roku 1912 Angličan Thomas Rainer Dawson. Cvrček ťahá v smeroch ako dáma, ale len na pole bezprostredne za prvým kameňom, ktorý mu stojí v ceste. Tak napr. Ch5 na diagrame môže ťahať iba na h7 alebo e2, ale po odťahu dámy (napr. Dc6) dáva šach! Kto sa pokúsi nájsť riešenie?

Kontrolná notácia: b. Ke1 Dc5 Ch5 Pb3 b5 f3 (6), č. Ka5 Pe7 h6 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 69 (Formánek – mat 2. ťahom, žart): Keby začínal čierny, ide 1...h2 2.Dg2 mat, ale 1...K:g3!, zvodnosť 1.Kg1? K:g3 2.Df2 mat, ale 1...h2+!, riešenie 1.0-0??! h2(Ke3) 2.De2 mat. Biely si "úmyselne" pomýlil polohu kráľa a veže, a zahral adášor, čiže rošádu odzadu. (ff)


Vzad <<  >> Vpred