Vzad << >> Vpred

ŠACH

(5.4.2024)


Skladba č. 4516

Ivan Jarolín, Bratislava

5. čestné uznanie

Hlas ľudu 1974

White Ka2 Qd6 Rb8 Re6 Be8 Sb1 Sc3 Pa3 Pe2 Black Kc4 Rf3 Rf4 Ba8 Bg5 Sh6 Pa5 Pb6 Pc6 Pd3 Pe4 Pf6 Ph4

Mat 2. ťahom (9–13)


Všetko najlepšie!

◆ Kontrolná notácia diagramu: b. Ka2 Dd6 Vb8 Ve6 Se8 Jb1 Jc3 Pa3 e2 (9), č. Kc4 Vf3 Vf4 Sa8 Sg5 Jh6 Pa5 b6 c6 d3 e4 f6 h4 (13), biely začne a dá čiernemu mat najneskôr 2. ťahom. Do obsahu skladby v duchu slovenskej školy patria aj zvodnosti 1.Kb2? a 1.Vd8?, pozornosť treba venovať obranným motívom čiernych obrán. Riešenie skladby pošlite do dvoch týždňov e-mailom na adresu sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4512 (Sovík): Zdanlivé hry 1...V:e3+ 2.V:e3 mat, 2.D:e3 mat, 1...e:d5 2.Jg6 mat. Zvodnosti 1.Jb4? hr. 2.Jg6 mat, 1...Db1 2.Va5 mat, 1...V:e3+ 2.D:e3 mat, vyvrátenie 1...Dc2!, 1.Jc3? hr. 2.Jg6 mat, 1...S:c3 2.D:c3 mat, 1...Dc2 2.Va5 mat, 1...V:e3+ 2.D:e3 mat, vyvrátenie 1...Db1!. Riešenie 1.Da5! hr. 2.Jg6 mat, 1...Db1 2.Jb4 mat, 1...Dc2 2.Jc3 mat, 1...V:e3+ 2.V:e3 mat. Syntéza tém Bannyj a Vladimirov (defenzívna forma) s dvojnásobnou Jerochynovou témou, doplnená o recipročnú hru bielej dámy a veže. Z diagramu nám dezertoval čierny jazdec c1 a spáchal tým vedľajšie riešenie 1.Vd3!... Odmenu za riešenie vyhráva Jozef Slabý, Šterusy.

◆ Tridsiatehoprvého marca zaokrúhlil svoj vek na 70 rokov Ivan Jarolín. Človek, ktorého navonok takmer neviditeľná práca je pre kompozičnú komunitu neoceniteľnou. Ivan bol dôležitým človekom už v praveku počítačových programov, v dobách, keď sa overovaním korektnosti skladieb zaoberal len nespoľahlivý ľudský mozog. Zapojil počítače do tejto činnosti a urobil tak výsledky našej záľuby oveľa spoľahlivejšími. Ivan okrem toho spolupracuje i pri vydávaní slovenského periodika PAT A MAT. No a na záver jeho najväčšie dielo, historický prehľad šachových rubrík vychádzajúcich na Slovensku od roku 1946. To bola robota priam titanská, sú za ňou skryté stovky hodín trpezlivej, mravčej práce. Objavíte ju na stránke https://rubriky.soks.sk/ – stránka je živá, fungujúce rubriky sú pravidelne dopĺňané. Ďakujeme, Ivan! Veľa zdravia a všetko najlepšie do ďalších desaťročí! (lp)


Vzad << >> Vpred