Vzad << >> Vpred

ŠACH

(14.9.2023)


Skladba č. 4487 – originál

Michal Hlinka, Košice a

Ľuboš Kekely, Snežnica

White Ke6 Bc3 Pg2 Black Kg8 Se8

Biely vyhrá (3–2)


Ako sa hrá koncovka S + P proti J?

Kontrolná notácia diagramu: b. Ke6 Sc3 Pg2 (3), č. Kg8 Je8 (2), biely začne a vynúti výhru. Koncovky do 7 kameňov dnes už so 100% istotou riešia počítače, ale druhá vec je nájsť také postavenie, aby riešenie bolo úplne jednoznačné a pritom malo prvky, ktoré ho oprávňujú na zaradenie do kompozičného šachu ako kvalitnú skladbu. Autori štúdie uvádzajú 1.Se5 Kf8! (po 1...Jg7+ 2.S:g7 biely vyhrá ľahko) – a teraz nasleduje naozaj prekvapujúce 2.g3!! Kg8 3.Ke7 Jg7 4.g4 atď. Prečo nejde ihneď 2.g4?

Dokončenie riešenia (do 7. ťahu) pošlite do dvoch týždňov e-mailom na adresu sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme časopisom PAT A MAT. Prosíme riešiteľov, aby pri riešení uvádzali aj svoju úplnú poštovú adresu.

Riešenie skladby č. 4482 (Labai, Brabec, Gvozdják, Salai): 1. zvodnosť 1.Jb6? hrozí 2.Sc5 a Dc4 mat (táto dvojitá hrozba sa opakuje aj v ďalších fázach), 1...Sd5 2.Jc2 mat, 1...Jd5 2.Jab5 mat, 1...d5! (2.Da7?), 2. zvodnosť 1.Jc7? d5 2.Je6 mat (2.Da7?), 1...Jd5 2.Jcb5 mat, 1...Sd5!, 3. zvodnosť 1.Je7? d5 2.Jc6 mat (2.Da7?), 1...Sd5 2.Jf5 mat, 1...Jd5!, riešenie 1.Jf6 d5 2.Da7 mat, 1...Sd5 2.Vd3 mat, 1...Jd5 2.V:e4 mat. Tri trojfázové zámeny matov, rozložené do štyroch fáz – podľa známeho systémového označenia Z-(2223)-39. Navyše za tematické možno pokladať aj vyvrátenia obranami, ktoré v iných fázach vytvárajú varianty. Veľmi zaujímavá a dokonalá novostrategická štruktúra si zaslúžila asi viac ako 9 bodov... – Odmenu za riešenie vyhráva Robert Szaszák, Rožňava.

● Ďalšie stretnutie záujemcov o kompozičný šach bude o osem dní, v piatok 22. septembra, od 18. do 21. hod. v miestnosti č. 214 bratislavského Domu kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred