Vzad << >> Vpred

ŠACH

(8.9.2023)


Skladba č. 4486 – originál

Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves

White Ke4 Sc4 Pe3 Black Kc5 Rg5 Sf4 Pb4 Pe2

Pomocný mat 4,5. ťahom (3–5)

a) diagram b) b. Jf4 a č. Jc4


Veľký konflikt sa skončil dohodou

Kontrolná notácia diagramu: a) b. Ke4 Jc4 Pe3 (3), č. Kc5 Vg5 Jf4 Pb4 e2 (5), b) navzájom vymeniť jazdcov; v oboch pozíciách biely začne a s pomocou čierneho dá mat najneskôr piatym ťahom. Riešenie b) je 1...Kd3 2.Jd6 Kd2 3.Kc4 Kc2 4.Vc5 Jd5 5.Jb5 Jb6 mat.

Riešenie pozície a) pošlite do dvoch týždňov e-mailom na adresu sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4481 (Labai a Svítek): a) 1...d8D 2.V7f6 Dd7 3.Kf7 e8D mat, b) 1...e:d8J 2.Kf6 J:b7 3.Ke7 d8D mat, c) 1...d:e8J 2.Jf8 e:f8D 3.Kh7 Dg7 mat, d) 1...e:d8D 2.Kd6 d:e8J+ 3.Kc6 Dc7 mat, e) 1...d:e8V 2.Kf6 e:d8D+ 3.Kf7 De7 mat, f) 1...d:e8D 2.Jd8 e:d8J 3.Vf4 D:e6 mat. Pravdepodobne rekordný počet 12 premien dvoch bielych pešiakov v šiestich postaveniach jedného pomocného matu (z toho 7 na dámu, 4 na jazdca a 1 na vežu). – Odmenu za riešenie vyhráva Ignac Meszaros, Nemecko.

● Takmer rok sa ťahal spor medzi vtedajším nórskym majstrom sveta Magnusom Carlsenom a americkým veľmajstrom Hansom Niemannom (písali sme o ňom 28.10.2022), v ktorom prvý obvinil druhého z elektronického podvádzania pri šachových partiách a druhý požadoval odškodné 100 miliónov USD za poškodenie svojej reputácie, sa skončil mimosúdnou dohodou. Teraz už nič nestojí v ceste ich prípadnej ďalšej partii. „Radšej budem s Magnusom súperiť za šachovnicou než na súde" povedal Niemann, ktorý je momentálne na 69. mieste svetového rebríčka (kým Carlsen je stále prvý).

● Ďalšie stretnutie záujemcov o kompozičný šach bude dnes, v piatok 8. septembra, od 18. do 21. hod. v miestnosti č. 214 bratislavského Domu kultúry Ružinov.

● Nasledujúca rubrika vyjde vo štvrtok 14. septembra. (kh)


Vzad << >> Vpred