Vzad << >> Vpred

ŠACH

(18.8.2023)


Skladba č. 4482

Zoltán Labai, Juraj Brabec,

Peter Gvozdják, Ladislav Salai jr.

3.-4. miesto ex aequo

11. WCCT C 1.7.2021

White Ka1 Qf7 Re3 Rg5 Bb4 Sa3 Sd5 Pe2 Pf2 Black Kd4 Rh7 Be1 Be4 Sa2 Sc3 Pa5 Pd7 Pg7

Mat 2. ťahom (9–9)


Svetovo úspešná slovenská dvojťažka

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka1 Df7 Ve3 Vg5 Sb4 Ja3 Jd5 Pe2 f2 (9), č. Kd4 Vh7 Se1 Se4 Ja2 Jc3 Pa5 d7 g7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Ide o najvyššie ohodnotenú dvojťažku slovenských autorov v 11. svetovej súťaži kompozičného šachu, ktorá získala 9 bodov (z 12 možných). Súčasťou jej tematického obsahu sú aj zvodnosti 1.Jb6?, 1.Jc7?, 1.Je7?, každá s dvojicou hrozieb a jedným vyvrátením.

Riešenie pošlite do dvoch týždňov e-mailom na adresu sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4478 (Hudák): 1.Jc1 tempo 1...a6 2.b4 a5 3.b5 a4 4.b6 a3 5.b7 a2 6.Jb3 mat (po 1...a5 2.b3 vyjde ten istý mat už 5. ťahom). Zatiaľ nikto neobjavil predchodcu, čo je tak trochu prekvapenie. Zato vďaka mnohoťažkovému riešiteľskému programu Gustav, ktorý obsluhoval Ivan Jarolín, sa podarilo rýchlo zistiť zaujímavú vec: keď čierneho pešiaka presúvame postupne z a7 na a3, dostávame skladby mat n-tým ťahom, pričom n je v poradí 6 – 5 – 12 (2 riešenia) – 3 – 12. Pozíciu s pešiakom a2 však nemožno vyhrať, ide o pat prvým ťahom! A ešte jedna zaujímavosť: riešiteľ Ján Jurčo navrhuje premiestniť jazdca na d2 alebo a5, ako aj čierneho kráľa na a2, čím vznikne skladba mat siedmym ťahom s riešením 1.Jb3 a6 2.Jc1+ Ka1 3.b4 atď. – Odmenu za riešenie vyhráva Emil Klemanič, Pezinok.

● Prvé poprázdninové stretnutie záujemcov o kompozičný šach bude o týždeň, v piatok 25. augusta, od 18. do 21. hod. v miestnosti č. 214 bratislavského Domu kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred