Vzad << >> Vpred

ŠACH

(19.9.2020)


Skladba č. 4324 – originál

Stanislav Vokál, Drienovec

White Ka3 Rh5 Ba8 Sa4 Pb2 Ph6 Black Ka6 Rh7 Sf8 Pa7 Pc7 Pd7 Pe7 Pf7 Pg7

Mat 7. ťahom (6–9)


Šachová kniha z Bratislavy r. 1804!

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka3 Vh5 Sa8 Ja4 Pb2 h6 (6), č. Ka6 Vh7 Jf8 Pa7 c7 d7 e7 f7 g7 (9), biely začne a dá mat najneskôr siedmym ťahom. Napriek väčšiemu počtu ťahov skladba nie je riešiteľsky veľmi náročná: krátku hrozbu čierny "odďaľuje" obeťami pešiakov, ibaže v prvom ťahu si biely musí vybrať medzi dvoma zdanlivo rovnakými možnosťami.

Riešenie pošlite do dvoch týždňov e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Meno jedného vyžrebovaného riešiteľa uverejníme a odmeníme ho darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4320 (Török): a) 1.Db5 J:b5 2.Kb4 Jc3 3.Ka3 Sc5 mat, b) 1.Da3 Jb3 2.Kb5 Kc3 3.Ka4 Sc6 mat, c) 1.Kb4 Sd5 2.Ka3 Sb3 3.Db4 Jb1 mat. Tri modelové maty, ktoré dostali prezývku "ideálne", lebo sa na nich aktívne zúčastňujú bez výnimky všetky kamene na šachovnici. Dnešný výherca nám oznámil, že presne rovnaký súbor troch matov obsahuje aj skladba Edgara Holladaya, Ideal-Mate Review 1987: b. Kc2 Sc8 Jc1 (3), č. Kc4 Dc5 (2), pomocný mat 3. ťahom, b) Sc8 na c7, c) Jc1 na c3. Bude na rozhodcovi, ako posúdi originalitu. – Odmenu vyhráva Václav Kotěšovec, Praha.

● Prvá šachová kniha, ktorá vyšla na území terajšieho Slovenska, mala titul Beiträge zum Unterricht im Schachspiel (v preklade z nemčiny Príspevky k vyučovaniu šachovej hry). Jej autorom bol W. Schlesinger a bola vytlačená vo firme G. A. Belnaya v Bratislave (samozrejme s vtedajším názvom Pressburg, resp. zrejme omylom Prefsburg). Stalo sa to pred 216 rokmi...

● Najdlhšie "úradujúcim" majstrom sveta v klasickom šachu bol Nemec Emanuel Lasker. Jeho nadvláda trvala presne 26 rokov a 337 dní (v období 1894 – 1921). (kh)


Vzad << >> Vpred