Vzad << >> Vpred

ŠACH

(25.7.2020)


Skladba č. 4316 – originál

Ľuboš Kekely, Snežnica

White Kh5 Bd8 Be6 Sd4 Pb6 Pc2 Pc6 Pe2 Pf6 Pg4 Pg6 Ph4 Black Kd6 Rc4 Pc3 Pe3 Pg7

Pomocný mat 2. ťahom

nulová pozícia, text (12–5)


Online olympiáda miešaných družstiev

Kontrolná notácia diagramu: b. Kh5 Sd8 Se6 Jd4 Pb6 c2 c6 e2 f6 g4 g6 h4 (12), č. Kd6 Vc4 Pc3 e3 g7 (5) – to je tzv. nulová pozícia, ktorá nie je určená na riešenie. Reálne pomocné maty vzniknú z uvedenej pozície: buď a) premiestnením Vc4 na e4, alebo b) Pg4 na g3. V oboch takto utvorených pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom. Riešenie a) je 1.Ve5+ g5 2.Vc5 Sc7 mat.

Riešenie pozície b) pošlite do dvoch týždňov e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Meno jedného vyžrebovaného riešiteľa uverejníme a odmeníme ho darčekom a časopisom PAT A MAT. – Prosíme riešiteľov, aby pri riešení uvádzali aj svoju úplnú poštovú adresu.

Riešenie skladby č. 4312 (Slávik): I. 1.f3 Ve4 2.Sb6 Sc2 mat, II. 1.Se3 V:f4 2.Va7 Sc4 mat. Dva modelové maty s vtipným využitím odlišných motivácií zrušenia pôsobnosti čiernej veže po stĺpci b. – Odmenu vyhráva Jozef Ložek, Lukáčovce.

● Po skúsenostiach s viacerými významnými online turnajmi prišla Medzinárodná šachová federácia FIDE s nápadom zorganizovať podobným spôsobom aj "Online olympiádu". Na tejto unikátnej súťaži, ktorá sa začína dnes, 25. júla, a bude trvať do 30. augusta tohto roku, sa zúčastňujú 6-členné národné miešané družstvá s povinnou účasťou minimálne dvoch žien, jedného juniora a jednej juniorky (narodených r. 2000 alebo neskôr), pričom každé družstvo môže mať k dispozícii až 6 náhradníkov. V jednotlivých partiách má každý zo súperov časový limit 15 minút na partiu plus 5 sekúnd na každý ťah. Po základnej bodovacej časti prejde súťaž do vylučovacieho módu 16 najlepších družstiev. (kh)


Vzad << >> Vpred