Vzad << >> Vpred

ŠACH

(27.6.2013)


Skladba č. 3947 – T. R. Dawson

Cheltenham Examiner 3.7.1913

Mat 2. ťahom (6–7),

na a3 stojí čierny cvrček!O šesť dní bude mať cvrček sto rokov!

Kontrolná notácia diagramu: b. Kg5 Vd1 Je3 Pc2 f2 f6 (6), č. Ke4 Ca3 Pb5 c5 d6 e5 f3 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Obrátenou dámou na diagrame je znázornený tzv. cvrček – historicky najpopulárnejšia neortodoxná šachová figúra. Vymyslel ju anglický šachový skladateľ Thomas Rayner Dawson a prvýkrát ju použil vo dvojťažke, ktorú reprodukujeme na dnešnom diagrame. Cvrček sa pohybuje v smeroch ako dáma, ale len na pole bezprostredne za prvým kameňom, ktorý mu stojí v ceste. Takže na diagrame sa nemôže hýbať, zato kryje polia d6 (cez c5) a f3 (cez e3). Po ťahu 1.Vd3? by mohol vziať Je3, alebo po 1.Jg4? by ťahom 1...Cg3+ dal šach bielemu kráľovi. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT. A tešíme sa najmä na poznámky riešiteľov, ktorí sa dosiaľ s cvrčkom ešte nestretli...

Riešenie skladby č. 3943 (Vincze): 1.Da1 tempo 1...Ja2~ 2.Dc3 mat, 1...Jb4 2.a:b4 mat, 1...Vc5 2.V:c5 mat, 1...Vd5 2.V:d5 mat, 1...V:e5 2.D:e5 mat. Ale pre tento obsah je biely strelec nadbytočný! – Vypísanú odmenu vyhráva Stanislav Hudák, 066 01 Brekov 73.

● Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 28. júna) od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred