Vzad << >> Vpred

ŠACH

(21.2.2013)


Skladba č. 3929 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Mat 2. ťahom (8–5)Šachisti majú svoje rebríčky v štyroch disciplínach

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka5 Vc4 Ve3 Se5 Sg2 Jf1 Jf7 Pb3 (8), č. Kd5 De4 Jf3 Jh4 Pe6 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3925 (Toth): 1.Db5 a4 2.Db1 b5 3.f4 b4 4.Dd3+ b3 5.Dd4 b2+ 6.Kb1 Kb3 7.Dc5 a3 8.Dd4 a2 mat. Typické tempovanie pešiakov. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Anton Bidleň, Třebíčska 22, 066 01 Humenné.

● V súčasne platnom rebríčku slovenských praktických šachistov je poradie Ján Markoš 2584, Ľubomír Ftáčnik 2539, Tomáš Petrík 2538, Peter Michalík 2522, Igor Štohl 2518, Marián Jurčík 2496 atď. Osobitný rebríček majú korešpondenční šachisti: Pavol Veselý 2579, Vladimír Hefka 2571, Daniel Povchanič 2555, Marek Kolčák 2539, Peter Marczell 2538, Marek Kolesar 2525. V rámci kompozičného šachu medzi šachovými riešiteľmi vedie Ladislav Salai 2613 a nasledujú Marek Kolčák 2386, Emil Klemanič 2333, Peter Gvozdják 2296, Ľubomír Širáň 2222, Tomáš Peitl 2221 atď. Šachoví skladatelia sa hodnotia podľa bodov získaných za skladby uverejnené v Albumoch FIDE. Po pripočítaní hodnotenia za roky 2007-2009 sú na čele Peter Gvozdják 81,38, Ján Valuška 45, Štefan Sovík 42,01, Zoltán Labai 41,59, Juraj Lörinc 40,49, Juraj Brabec 35,95 atď. (kh)


Vzad << >> Vpred