Vzad << >> Vpred

ŠACH

(9.8.2012)


Skladba č. 3898 – originál

Stanislav Vokál, Košice

Mat 4. ťahom (9–11)Zvolili nové vedenie SOKŠ

Kontrolná notácia diagramu: b. Kc8 Vd7 Se7 Sg8 Jf7 Pc5 e3 f6 g4 (9), č. Ke6 Vc1 Sc4 Sh2 Jb4 Jd2 Pa6 c7 d3 e4 h7 (11), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenie sa začína ťahom 1.Vd4 (s hrozbou 2.Jg5+) a dva varianty nasledujú po obranách 1...Vf1, resp. 1...Sd5. Dokončenie riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3894 (Havran): Zdanlivé hry 1...D:e5 2.d:e5 mat, 1...Dc5 2.d:c5 mat, 1...D:b5 2.d5 mat, 1...D:d6+ 2.J:d6 mat, 1...D:d4 2.V:d4 mat, 1...b:a3 2.J:a3 mat, riešenie 1.Jc5! hrozí 2.Dd3 mat, 1...J:e5 2.d:e5 mat, 1...b:c5 2.d:c5 mat, 1...D:f7 2.d5 mat, 1...V:d6+ 2.J:d6 mat, 1...b:a3 2.Da4 mat, 1...Sb1 2.Db3 mat. Motivačne obsažná a zaujímavá zámena štyroch obrán a jedného matu, navyše jedna voľná zámena variantu. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Jaroslav Páleník, Pod hájom 1085/104, 018 41 Dubnica nad Váhom.

● Jedným z bodov bohatého programu medzinárodného festivalu v Marianke bolo volebné Valné zhromaždenie Slovenskej organizácie kompozičného šachu. Za členov výkonnej rady na ďalšie štyri roky boli zvolení J. Brabec, J. Golha, P. Gvozdják, M. Kolčák, J. Lörinc a L. Packa, predsedom sa stal po ôsmich rokoch prekvapujúco opäť B. Formánek. (kh)


Vzad << >> Vpred