Vzad << >> Vpred

ŠACH

(16.12.2010)


Skladba č. 3810J. Valuška

I. cena

PAT A MAT 2009

Mat 2. ťahom (12–7)Vyšla ďalšia vynikajúca kniha o kompozičnom šachu

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka1 Dh1 Va5 Vh5 Sa8 Sd2 Jb4 Pc2 d3 f2 g3 g4 (12), č. Kd4 Jb5 Jg5 Pd6 d7 e6 h2 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Keby začínal čierny, vyšlo by 1...Ke5, Jg5~, Jc3 2.Sc3, De4, Se3 mat, ale... Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3806 (Labai): Zdanlivé hry 1...a5 2.Jb6+ K:b8 3.Vb7 mat, 1...Sh4 2.S:a7 S:c8 3.Jb6 mat, riešenie 1.Jb4 (hrozí 2.Sb7+ a 2.Ja6) 1...d3 2.Sb7+ K:b8 3.Ja6 mat, 1...K:b8 2.Ja6+ Ka8 3.Sb7 mat, 1...a5 2.Ja6 S:c8 3.Va7 mat, 1...S:c8 2.V:a7+ K:b8 3.Jc6 mat, 1...Sc6 2.J:c6 d3 3.Sb7 mat. Striedanie druhých a tretích ťahov bieleho (recipročné, ale aj cyklické) a včítane zdanlivých hier päť modelových matov (a dva nemodelové). Zaujímavo modernizovaná česká škola. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Karol Kapusta, Ľ. Podjavorinskej 2309/35, 022 01 Čadca.

● Práve vyšiel – pod názvom CYCLONE 2 – druhý diel po každej stránke výbornej knihy Petra Gvozdjáka, obsahujúci vyše 800 skladieb s rozličnými cyklickými zámenami z desaťročia 2000–2009 (a navyše ďalšie desiatky doplňujúcich diagramov, množstvo teoretických a historických poznámok, štatistík atď.). Kniha má 242 strán formátu 22 × 22 cm, texty sú písané po anglicky, ale ich slovenský preklad bude na internete. Jedna zo skladieb v knihe je na dnešnom diagrame. (kh)


Vzad << >> Vpred