Vzad << >> Vpred

ŠACH

(12.8.2010)


Skladba č. 3793 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia (6–5)Výsledok skladateľskej súťaže je na internete

Kontrolná notácia diagramu: b. Kf8 Df7 Vf4 Sb6 Pd4 f3 (6), č. Ke1 Dd1 Vf1 Pe4 e6 (5), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Jedno z riešení je 1.D:f3 Dh5 2.Dh1 Sa5 mat. Druhé riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3789 (Pongrácz): 1.Dc5 tempo 1...Ke5 2.e3 hrozí 3.Dd6 mat, 2...K:f6(Ke6) 3.De7 mat, 1...Kg5 2.De3+ K:f6 3.De7 mat, 2...Kh4 3.Dh6 mat, 1...Sg2+ (aj inde) 2.Kf2 hrozí 3.De3 mat a 3.e3 mat, 1...g5 2.Dd4+ Se4 3.D:e4 mat. Trojťažka obsahuje niekoľko zaujímavých kombinačných momentov a modelový mat De7, ale konštrukčne by sa iste dala zlepšiť, napríklad odstránením Ph3 a možno aj premiestnením Kf1 na g1 (čo by si však vyžiadalo náročnejšie úpravy). Menej podarený je aj úvodník. – Vypísanú odmenu vyhráva Mikuláš Polhorský, Pezinská 14, 903 01 Senec.

● Z predbežného výsledku šachovej skladateľskej súťaže Pravda 2006-2007 (ktorý sme publikovali postupne 15. mája, 12. júna, 26. júna a 24. júla 2008) bola vylúčená mnohoťažka č. 3641 (jedno z pôvodných čestných uznaní) pre predchodcu. Výsledok sa stal takto definitívnym a je uverejnený na internetovej stránke www.rubriky.net. (kh)


Vzad << >> Vpred