Vzad << >> Vpred

ŠACH

(7.5.2009)


Skladba č. 3726 – originál

Zoltán Labai, Veľký Kýr

Pomocný mat 2. ťahom (5–8)

Vysvetlenie v texteSúboj Anand – Topalov sa uskutoční až o rok

Kontrolná notácia diagramu: b. Kh7 Vc8 Jb6 Pc4 f4 (5), č. Kd6 Ve4 Sb1 Sg7 Pa2 c7 d5 f6 (8). Ide o tzv. nulovú pozíciu, ktorá nemá riešenie; skutočné pomocné maty ("čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom") vznikajú až po zmenách v nulovej pozícii: a) premiestniť Jb6 na a8, b) navzájom vymeniť (resp. "prefarbiť") Vc8 a Ve4. Riešenie prvej pozície je 1.f5 V:c7 2.Ve6 c5 mat. Riešenie b) pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3720 (Šimko): a) 1. riešenie 1.0-0 Jf6+ 2.Kh8 Jg6 mat, 2. riešenie 1.Kd8 Jb6 2.Ve8 Jc6 mat, b) 1.Dc8 Jf6 2.Kd8 Jc6 mat. Tri modelové maty dvojicou jazdcov. – Vypísanú odmenu vyhráva Anton Damborský, Nešporova 28, 927 01 Šaľa.

● Bulhar Veselin Topalov bol majstrom sveta FIDE v rokoch 2005-2006 (čím opravujeme našu poznámku z rubriky 23. apríla) a v súčasnosti vedie rebríček FIDE, i keď držiteľom najvyššieho titulu je druhý v poradí Ind Višvanatan Anand. A práve títo dvaja nateraz najlepší šachisti sa stretnú vo vyzývacom boji o majstra sveta v apríli 2010. Zatiaľ nie sú známe nijaké podrobnosti zápasu (ani miesto uskutočnenia), ibaže predpísaný cenový fond nemá byť menší ako 1 milión eur. (kh)


Vzad << >> Vpred