Vzad << >> Vpred

ŠACH

(19.2.2009)


Skladba č. 3716 – originál

Zoltán Labai, Veľký Kýr

Mat 4. ťahom (12–13)Tri biele figúry sa vrátia

Kontrolná notácia diagramu: b. Kg1 De2 Sb4 Sh5 Ja5 Je7 Pa3 b5 c5 d2 d6 f6 (12), č. Kd4 Db6 Vf8 Sa8 Jc7 Je6 Pa4 c4 c6 f4 f5 g4 g7 (13), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Úvodník je 1.Sg6, hrozí 2.J:f5+: čo nasleduje po obranách 1...V:f6 a 1...c:b5? Dokončenie riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3712 (Lačný): 1. zvodnosť 1.Jd4? hrozí 2.V:e4 mat, 1...Je4 2.Dc5 mat, 1...Jd6 2.e:f7 mat, 1...Vg6!, 2. zvodnosť 1.Jd6? hrozí 2.V:e4 mat, 1...Je4 2.e:f7 mat, 1...Jg5 2.J:g4 mat,1...Jc5!, riešenie 1.Jg7 hrozí 2.V:e4 mat, 1...Je4 2.J:g4 mat, 1...Jf2 2.Dc5 mat (1...Kd4 2.V:e4 aj Dc5 mat). Súhra prvých ťahov bieleho jazdca a predĺžených obrán čierneho jazdca pri zacláňaní čiernych línií g1-c5, a6-e6, g8-g4: zaujímavé je porovnanie s I. cenou P. Gvozdjáka v jubilejnom turnaji J. Brabca (PAT A MAT, č. 64). – Vypísanú odmenu vyhráva Jozef Bohunický, Bradlanská 1, 917 01 Trnava.

● V medzinárodnej riešiteľskej súťaži 25.1.2009 zo slovenských účastníkov (v Bratislave a Košiciach) dosiahli najlepšie výsledky O. Mihalčo (40,5 bodov za 234 minút), M. Svrček (40 – 240), Ľ.Širáň (38 – 231) a M.Kolčák (34 – 240), v druhej kategórii K. Rückschloss (33 – 96) a J.Kolčák (31 – 236). (kh)


Vzad << >> Vpred