Vzad << >> Vpred

ŠACH

(26.10.2006)


Skladba č. 3602 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Pomocný mat 2. ťahom (5–9)

2 riešeniaZacláňanie línií

Kontrolná notácia diagramu: b. Kc8 Sf1 Jc6 Jf6 Pg2 (5), č. Kf4 Dd1 Va5 Se3 Jg3 Pe4 f2 h2 h4 (9), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Témou je zacláňanie čiernych línií čiernymi a bielymi figúrami. Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3600 (Mosely): Pripravené maty na každý ťah čierneho 1...Jf5~, Jg6~, c4 2.Je3, Ve5, Va5 mat, riešenie 1.Ve2! tempo 1...Jf5~ 2.Ve2 mat, 1...Jd4 2.c4 mat, 1...Jg6~ 2.Ve5 mat, 1...Pe7~ 2.Jf6 mat, 1...c4 2.Va5 mat. Úvodník niečo zamenil, niečo pridal: klasická dvojťažka na tému "biely na ťahu". – Vypísanú odmenu vyhráva Katarína Bandžuchová, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves.

* Práve vyšlo 41. číslo bulletinu Umenie 64, ktorým sa uzatvára 10-ročné vydávanie tohto populárneho martinského štvrťročníka. (kh)


Vzad << >> Vpred