Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.2.1995)


Problém č. 2808 – originál

Pavol Vlček, Ochodnica

Mat 2. ťahom


Problém č. 2809 – originál

Ivo Lebloch, Humenné

Mat 2. ťahomŠtyri zvodnosti

Po klasickej dvojťažke so siedmimi matmi (okrem hrozby) nasleduje miniatúrka s nečakaným počtom štyroch zvodností – po jednej kráľom a vežou, dve dámou: koľko zámen variantov v nej narátate? – Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu NP-magazín, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme štyrmi číslami časopisu Pat a mat. (Kontrolná notácia diagramov: 2808 b. Kf8 De6 Ve8 Vh3 Jc2 Jd3 Pg4 (7), č. Ke4 Da1 Ve5 Vg2 Sf2 Je1 Je7 Pd5 (8); 2809 b. Ke7 Dh7 Vc6 Jd4 Pa4 a5 (6), č. Kd5 Pe5 (2); v oboch biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Časopisy za riešenia problémov č. 2791-2794 vyhrávajú: Viliam Jerz, Planckova 1, 851 01 Bratislava, Martin Krivoss, Panenská 36, 811 03 Bratislava a Ladislav Krump, Lipová 8, 934 01 Levice.

Riešenie problému č. 2801 (Vaňko): 1.Dh3 hrozí 2.Dd3 mat, 1...Sc4, e4, Ke4, Kc4 2.De3, Dc3, Dg4, Dd3 mat. Pekne konštruovaná dvojťažka so sólom bielej dámy.

Riešenie problému č. 2802 (Fasher): Zdanlivá hra 1...Jf4 2.g1S V:h3 mat, 1. riešenie 1.Kg3 Jf2+ 2.Kh4 V:h3 mat, 2. riešenie 1.Kg1 Kd2 2.Kf1 Vb1 mat. Nekazí druhé riešenie analógiu zdanlivej hry a prvého riešenia?


5. svetová súťaž

V stredu 1. marca t. r. odošle kapitán družstva Slovenska našu zásielku na Piatu svetovú súťaž v kompozičnom šachu. Základný výber skladieb uskutočnili účastníci stretnutia reprezentantov 4.-5. t. m., ale k zmenám môže dôjsť ešte na stretnutiach bratislavského krúžku 10. a 24. t. m. Prípadné opravy alebo úpravy, ale výnimočne aj nové skladby možno ešte stále zasielať kapitánovi družstva B. Formánkovi tak, aby ich dostal najneskôr v pondelok 27. februára. – Úroveň slovenskej zásielky je opäť veľmi dobrá, takže nevylučujeme zopakovanie skvelého úspechu z minulej svetovej súťaže – druhé miesto. Pravda, ťažko byť prognostikom, keď zatiaľ nepoznáme zásielky konkurentov...


Práca: Klemanič

Vo veľmi dobre obsadených medzinárodných skladateľských súťažiach denníka Práca za rok 1993 zvíťazil v oboch oddeleniach Emil Klemanič zo Spišskej Novej Vsi. Vo dvojťažkách II. cenu získala dvojica J. Gavrilov a I. Garaj, III. cenu Z. Labai, v trojťažkách bol druhý K. Mlynka.


Šach a peniaze

Nie, nebude reč o cenách ani o sponzoroch. Na novej estónskej bankovke v hodnote "5 krooni" je portrét vynikajúceho veľmajstra Paula Keresa (1916-1975). Ale už dávnejšie sa vyskytol podobný prípad na Kube: bankovka s kým iným ako Capablancom... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred